For meg er det viktig å kunne være i naturen og oppleve universet og alt liv som Gud haraskapt.

Jeg vet at man ikke blir lykkelig av materialisme eller grådighet. Man har en "skole" å gå igjennom livet, og håper at jeg blir "uteksaminert" som et godt menneske før jeg dør.

 


 

 Accept Life!

 

Velkommen!

MITT HJØRNE AV VERDEN

Litt av hvert, mat, tanker,oppskrifter,bilder, politikk, humanoira,historie,kultur,religion

RELIGION HOVED-SIDER

Dette er en side som omhandler tro. Men uten å binde seg til en spesiell kirke, moske, synagoge eller annet menneskeskapte kategorier. Dette er siden om tro, håp og kjærlighet på tvers av grenser, kultur, tro og filosofi. Her tas det GODE fra steder det er å finne. For jeg tror at Gud er god.

ST. PAUL THE TRAVELER AND THE ROMAN CITIZEN

 

 Contents by Henriksen (c) 2020 - 2021 Nussa.one